Условия соглашения

 Правила користування системою оплати за товари у електронному магазині "Domoteh" 
Загальні положення
1.1. Електронний магазин «Domoteh» (надалі – «Продавця») пропонує Вам, клієнтам нашого магазину, скористатися можливостями 
та перевагами Системи оплати у порядку та на умовах, що викладені у Правилах користування Системою (надалі –«Правила»). 
Для користування Системою Ви маєте детально ознайомитися з цими Правилами та приєднатися до умов, викладених у цих Правилах,
в цілому, без будь-яких та всіх застережень та відмов. Ви, як клієжнти, не можете запропонувати свої умови користування Системою.
1.2. Продавець залишає за собою право на внесення у будь-який момент змін до цих Правил, про що зобов’язується повідомити усіх користувачів 
Системи у найбільш ефективний спосіб з метою забезпечення прав та законних інтересів клієнтів мережі «Domoteh» у відповідності з чинним законодавством України,
зокрема, але не обмежуючись, шляхом розміщення таких змін у розділі «Умови користування» Системою, що свідчитиме про належне повідомлення користувачів
Системи про відповідні зміни. Згодою користувача зі змінами є факт продовження користування Системою після здійснення Продавецьом повідомлення про відповідні зміни.
Реєстрація
2.1. Для того, щоб розпочати користуватися Системою, Ви підтверджуєте та погоджуєтеся під час здійснення реєстрації у Системi надавати лише правдиву,
точну і повну інформацію, у обсязі та у формі, що вимагається у Системi, та забезпечувати актуальність наданої Вами інформації упродовж користування 
Системою, якщо така змінюватиметься у майбутньому. Інформацію слід подавати українською мовою без скорочень та орфографічних помилок.
2.2. Право на перегляд та зміну або доповнення інформації у Системi, у тій мірі, що передбачає належне користування Системою у відповідності з цими 
Правилами, мають лише зареєстровані користувачі Системи – клієнти мережі «Domoteh».
2.3. Інформація, отримана Продавецьом при Вашій реєстрації у Системi, може бути використана для технологічних цілей Продавця, зокрема, надсилання 
адресних повідомлень про зміни та доповнення Правил, повідомлень щодо існуючих чи нових послуг Продавця чи його партнерів тощо. Продавець має право без
додаткового письмового погодження з Абонентом використовувати інформацію про Абонента та надані йому  послуги, у тому числі про отримані послуги, вартість,
та передавати таку інформацію третім особам лише у випадках, передбачених законом.
2.4. При реєстрації в Системі створюється обліковий запис користувача (надалі - «Профіль»), за допомогою якого, Ви можете здійснювати замовлення та/або
управління послугами, які надаються Продавецьом.
2.5. Користувач Системи може додати в Профіль свої інші номери рухомого (мобільного) зв'язку, які в подальшому використовуються в якості абонентського 
ідентифікатора (надалі - «Логін») при вході в Систему.
2.6. Конкретний Логін може бути присвоєний тільки одному Профілю.
2.7. Якщо Логін, який додається в Систему, вже доданий в інший Ваш Профіль, Система запропонує Вам перенести Логін, що додається, в Ваш Профіль. При цьому,
Профіль, з якого переноситься Логін, буде видалений.
2.7.1. Винятком є випадок, якщо Логін що переноситься, не є єдиним в Профілі, з якого він переноситься. В цьому випадку перенесення неможливе.
2.8. Додаючи Логін в свій профіль, Ви підтверджуєте, що Ви є кінцевим користувачем цього Логіна (номера особового рахунку .
2.9. Ви несете особисту відповідальність за замовлення та/або користування послугами, Профіль. Фактичне користування Вами певними послугами, замовленими 
за допомогою Системи під Вашим Профілем, означає, що такі послуги були замовлені Вами як клієнтам мережі «Domoteh».
Функціонування системи
3.1. Доступ до Cистеми надається Продавцем виключно абонентам торгової мережі «Domoteh».
3.2. У Системі використовується протокол HTTPS, що підтримує шифрування при передачі даних.
3.3. Користуючись Системою Ви використовуєте мережу Інтернет та повністю усвідомлюєте, розумієте та погоджуєтесь з тим, що Продавець не гарантує повну
безпеку передачі інформації або транзакцій, що виконуватимуться Вами у мережі Інтернеті, у зв’язку з чим усі ризики та відповідальність при користуванні
мережею Інтернет покладаються на Вас як користувача мережі Інтернет.
3.4. Всі Ваші Логіни є рівноправними ідентифікаторами в Профілі для входу в Систему та управління Вашим Профілем.
3.5. Будь-які дії, що виконуються у Вашому Профілі в Системі, вважаються діями, що виконуються Вами безпосередньо, та не можуть вважатися діями третіх осіб.
3.6. Ви зобов’язані користуватися лише ліцензійним програмним забезпеченням для доступу до Системи та сертифікованим комп’ютерним обладнанням.
3.7. Ви як користувач Системи несете особисту відповідальність за непоширення та забезпечення недоступності власних реєстраційних даних, у тому числі імені
користувача та пароля у Системі, будь-яким третім особам. Ви несете також особисту відповідальність за забезпечення конфіденційності будь-яких даних, які
прямо або опосередковано стосуються користування Системою. Якщо Ваші реєстраційні дані у Системі стали відомими або можуть стати відомими третім особам з
будь-яких причин, наполегливо рекомендуємо Вам змінити пароль доступу до Системи. Після закінчення сеансу доступу до Системи обов’язково завершіть його,
натиснувши кнопку/посилання «Вихід». Якщо для вчинення будь-яких дій, пов’язаних з отриманням та користуванням  послугами, що надаються Продавецьом, 
Ви користуєтесь послугами третіх осіб, у зв’язку з чим повідомляєте таким третім особам будь-яку інформацію, яка стосуються користування Вами Системою, 
зокрема, ім’я користувача, пароль, номер особового рахунку, PIN-код тощо, Продавець не несе жодної відповідальності за будь-які негативні наслідки, щоможуть настати у зв’язку з цим.
3.8. Ви погоджуєтесь, що надання Продавецьом інформації щодо користування Системою, зокрема, паролю, PIN-коду тощо, здійснюватиметься у найбільш ефективний спосіб, 
зокрема, але не обмежуючись за допомогою передавання текстового повідомлення з відповідною інформацією. Діючий пароль має змінюватись Вами не рідше 1 (одного) разу на місяць.
3.9. Інформація про вартість отриманих абонентом послуг, наявна у Системі, не є фіскальною та може використовуватися лише для оцінки та планування витрат Абонента.
3.10. Дані, до яких Ви отримуєте доступ, користуючись Системою, можуть бути відкориговані Продавецьом у будь-який момент, виходячи з фактичного 
об’єму послуг, що були надані за абонентським номером.
3.11. Інтернет-сторінка, що використовуються для забезпечення функціонування Системи, та інтернет-сторінка Продавецьа (www.Domoteh.shop) може містити
гіперпосилання на інтернет-сторінки, що обслуговуються та адмініструються третіми особами. Продавець не несе жодної відповідальності за зміст таких 
інтернет-сторінок.
3.12. Ви зобов’язані при користуванні Системою не порушувати прав та законних інтересів Продавця, що стосуються інтелектуальної власності, зокрема,
 але не обмежуючись, не використовувати знаки для товарів та послуг Продавеця у будь-якій формі без отримання на це попереднього дозволу Продавця.